QWL Mens & Organisatie Uw partner voor HRM oplossingen
   
Home Page

QWL Mens & Organisatie is een adviesbureau op het gebied van Human Resources en Organisatie, gevestigd te
’s-Hertogenbosch

De activiteiten zijn gebaseerd op de gedachte dat de mensen de belangrijkste bronnen zijn in iedere organisatie. De toenemende complexiteit vraagt om decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden. Beter opgeleide en intrinsiek gemotiveerde medewerkers zijn steeds meer bepalend voor het succes van de onderneming.

Motivatie hangt in belangrijke mate af van een aantal factoren, zoals een goed werkklimaat, de mogelijkheden tot zelfontplooiing, een eerlijke beloning voor geleverde prestaties, persoonlijke verantwoordelijkheid en goede communicatie.

Personeelsbeleid is mensenwerk, dus vakwerk. In het kader van praktische ondersteuning aan zowel grote als kleine organisaties en gericht op de verdere ontwikkeling van het personeelsmanagement biedt QWL Mens & Organisatie een breed dienstenpakket en voert zowel kleine- als grootschalige projecten uit.
Quality in Working Life